IMPRINT

INNtex Innovation Netzwerk Textil e.V.

Managing Director: Christoph Lommatzsch

Annaberger Str. 240, 09125 Chemnitz
phone: +49 371 - 5347 256
fax: +49 371 - 5347 300
www.inntex.de

Vereinsregister VR 1804 Amtsgericht Chemnitz

Contact:

Dipl.-Ing. Bernd Weller
e-mail:  weller@innovation-textil.de
Dipl.-Ing. Anke Pfau
e-mail:  pfau@innovation-textil.de

Promoted by Programme
"Netzwerkmanagement-Ost" (NEMO) of BMWi.